บริการเช่าเครื่องตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector for Rent)

ren4

บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Portable Gas Detector) ขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาประหยัดสุดๆ
บริการให้เช่า ทั้งแบบรายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน  ในราคาเบาๆ ประหยัดสุดๆ
บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊ส แบบ 4 เซนเซอร์ (4 Sensor) ในเครื่องเดียวกัน
          - O2  (Oxygen)
          - LEL (Combusible)
          - H2S (Hydrogen Sulfide)
          - CO  (Carbon Monoxide)
บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊ส ด้วยยี่ห้อ และรุ่นต่างๆ ดังนี้
          - MSA : ALTAIR 4X สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Worker & Operator)
          - MSA : ALTAIR 5X (Internal Pump) สำหรับผู้ตรวจวัดแก๊ส (Authorized Gas Tester)
          - BW : GasAlret MicroClip XT สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Worker & Operator)
          - BW : GasAlert Max XT II (Internal Pump) สำหรับผู้ตรวจวัดแก๊ส (Authorized Gas Tester)
ติดต่อเช่าเครื่องวัดแก๊ส: 
          คุณอรชิตา  โทร.094-671-1555  อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.