ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์

Honor Training Center

 >>>  บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

HTC 01

 
>>>  ศูนย์ฝึกอบรมหม้อไอน้ำ

Boiler Training Center

 

All Training Course
(หลักสูตรฝึกอบรม)

multiple files

ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์  

          เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง  โดยเปิดให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาด้วยหลักสูตรที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิเช่น หลักสูตรเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ, การตรวจสอบงานเชื่อม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ, ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับโครงการก่อสร้างและการซ่อมบำรุง, การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและความร้อน, การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต, การประกันคุณภาพ, เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง การพัฒนาทักษะพนักงาน, การพัฒนาศักยภาพระดับหัวหน้างานและบริหาร, ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ และการป้องกันหม้อไอน้ำระเบิด เป็นต้น
         ปัจจุบันทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้บริการจัดฝึกอบรมทั้งแบบสาธารณะ (Public Training)  และแบบจัดฝึกอบรมภายในสถานประกอบการ (In-house Training)  รวมถึงการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Team Building)  หรือจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มพนักงาน อาทิเช่น กลุ่มผู้บริหาร, กลุ่มหัวหน้างาน หรือกลุ่มพนักงานทั่วไป
            ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์ 038-631001-2