ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์

Honor Training Center

หลักสูตรอบรม Public

02.Menu Public

05.2Menu Chmical

หลักสูตรอบรม In-house

01.Menu In house

07.2Menu HRD

หลักสูตรอบรม Free

03.2Menu Free

06.2Menu Welding

3.1Menu GDR

 

2.1Menu BTC

 

1.1Menu HTC

ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์  

          เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง  โดยเปิดให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาด้วยหลักสูตรที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิเช่น หลักสูตรเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะ, การตรวจสอบงานเชื่อม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ, ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับโครงการก่อสร้างและการซ่อมบำรุง, การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและความร้อน, การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต, การประกันคุณภาพ, เทคโนโลยีการซ่อมบำรุง การพัฒนาทักษะพนักงาน, การพัฒนาศักยภาพระดับหัวหน้างานและบริหาร, ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ และการป้องกันหม้อไอน้ำระเบิด เป็นต้น
          ปัจจุบันทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้บริการจัดฝึกอบรมทั้งแบบสาธารณะ (Public Training)  และแบบจัดฝึกอบรมภายในสถานประกอบการ (In-house Training)  รวมถึงการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Team Building)  หรือจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มพนักงาน อาทิเช่น กลุ่มผู้บริหาร, กลุ่มหัวหน้างาน หรือกลุ่มพนักงานทั่วไป
           
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 038-631-001-02  มือถือ 087-841-3399, 087-841-4499  โทรสาร 038-631-003
           วันและเวลาทำการสำนักงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08:00 - 17:00 น.)