หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2565
กลุ่มหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานTraining Safetyหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน   ใบสมัครอบรม
- สถาบันฝึกอบรมออนเนอร์ / จ.ระยอง 1,900.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
- สถาบันฝึกอบรมออนเนอร์ / จ.ระยอง 1,900.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

  > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 

*************************************************

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน   ใบสมัครอบรม
- สถาบันฝึกอบรมออนเนอร์ / จ.ระยอง 2,900.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
- สถาบันฝึกอบรมออนเนอร์ / จ.ระยอง 2,900.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

  > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499

*************************************************

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน   ใบสมัครอบรม
- สถาบันฝึกอบรมออนเนอร์ / จ.ระยอง 1,900.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
- สถาบันฝึกอบรมออนเนอร์ / จ.ระยอง 1,900.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499

*************************************************