หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567
กลุ่มหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Training Safetyหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและประกอบ
(Welding and Fabrication Technology)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
- พื้นฐานการเป็นผู้ช่วยช่างประกอบ (Fitter) -   register now
-  การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบท่อ  -   register now
- การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบโครงสร้าง -   register now
- การพัฒนาทักษะช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส -   register now
 - การบัดกรีแข็ง (ท่อทองแดง)   register now
- เทคนิคการเชื่อมซ่อมบำรุง  -   register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
(MMA : Manual Metal Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
21-22 ก.พ. 67 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   register now
21-22 ก.พ. 67 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.-   register now
16-17, 23-24 มี.ค. 67 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ 15,000.-  new 2 register now
15-16, 22-23 มิ.ย. 67  การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ 15,000.- new 2 register now
27-28 มิ.ย. 67 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   register now
27-28 มิ.ย. 67 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.-   register now
12-13, 19-20 ต.ค. 67  การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ 15,000.- new 2 register now
24-25 ต.ค. 67 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   register now
24-25 ต.ค. 67 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.-   register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 094-671-1555, 087-841-3399
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมทิก
(TIG : Tungsten Inert Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
- การเชื่อมทิก (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ 17,500.- new 2 register now
28-29 มี.ค. 67 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน) 8,000.-   register now
28-29 มี.ค. 67 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส) 8,500.-   register now
28-29 มี.ค. 67 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน) 8,500.-   register now
28-29 มี.ค. 67 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส) 9,500.-   register now
6-7, 13-14 ก.ค. 67 การเชื่อมทิก (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ 17,500.- new 2 register now
25-26 ก.ค. 67 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน) 8,000.-   register now
25-26 ก.ค. 67 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส) 8,500.-   register now
25-26 ก.ค. 67 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน) 8,500.-   register now
25-26 ก.ค. 67 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส) 9,500.-   register now
9-10, 16-17 พ.ย. 67 การเชื่อมทิก (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ 17,500.- new 2 register now
21-22 พ.ย. 67 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน)  8,000.-   register now
21-22 พ.ย. 67 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส) 8,500.-   register now
21-22 พ.ย. 67 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน) 8,500.-   register now
21-22 พ.ย. 67 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส) 9,500.-   register now
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 094-671-1555, 087-841-3399
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมแม็ก & ฟลักซ์คอร์
(Metal Active Gas Welding & Flux Cored Arc Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
26-27 เม.ย. 67 การเชื่อมแม็ก (MAG / เหล็กบาง) 8,500.-   register now
26-27 เม.ย. 67 การเชื่อมฟลักซ์คอร์ (FCAW) 9,500.- new 2 register now
23-24 ส.ค. 67 การเชื่อมแม็ก (MAG / เหล็กบาง) 8,500.-   register now
23-24 ส.ค. 67 การเชื่อมฟลักซ์คอร์ (FCAW) 9,500.- new 2 register now
19-20 ธ.ค. 67 การเชื่อมแม็ก (MAG / เหล็กบาง) 8,500.-   register now
19-20 ธ.ค. 67 การเชื่อมฟลักซ์คอร์ (FCAW) 9,500.- new 2 register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 094-671-1555, 087-841-3399
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา
(VT : Basic Visual Testing)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
10-11 พ.ค. 67 พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา (Basic VT)
สำหรับ หัวหน้าช่างเชื่อม, ช่างเชื่อม
7,000.-   register now
13-14 ก.ย. 67 พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา (Basic VT)
สำหรับ หัวหน้าช่างเชื่อม, ช่างเชื่อม
7,000.-   register now
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 094-671-1555, 087-841-3399
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส
(Arc Welding and Gas Cutting Safety)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
27 ก.พ. 67 Online Training via Google Meet 1,900.-   register now
30 เม.ย. 67  ,, 1,900.-   register now
25 มิ.ย. 67 ,, 1,900.-   register now
27 ส.ค. 67 ,, 1,900.-   register now
15 ต.ค. 67 ,, 1,900.-   register now
11 ธ.ค. 67 ,, 1,900.-   register now
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 094-671-1555, 087-841-3399
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

*************************************************